Docents: "Jornades pedagògiques de la Fundació Rafael Masó"

La Fundació Rafael Masó organitza activitats adreçades als docents amb la finalitat de connectar amb les necessitats didàctiques dels diferents nivells acadèmics i poder col·laborar amb aquests professionals a l'hora de treballar i difondre conjuntament la figura de Rafael Masó i l'entorn cultural del Noucentisme.

Amb aquest objectiu, i amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach i del Col·legi d'Arquitectes, cada juliol organitzem unes jornades pedagògiques adreçades als professors de primària i secundària de les nostres escoles.

Des del primer moment les jornades van tenir una resposta molt generosa per part dels mestres, fet que ens ha animat a seguir treballant en el projecte, que enguany arriba a la tercera edició.

El format de les jornades es basa en la combinació de sessions teòriques i pràctiques, la visita a la casa i el centre de documentació, i també en una sortida pel territori, per visitar equipaments vinculats a Rafael Masó i algun dels seus projectes.

Aquestes jornades compten amb un ajut de l'Institut de Cultura Ramon Muntaner.

Podeu seguir al nostre blog la convocatòria de les jornades de l'any en curs.


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona