Masó: Arquitectura pública durant la Mancomunitat

MAPA

Tant si es van arribar a fer com si no, en aquest mapa hi hem marcat els llocs on es van construir o s'havien d'emplaçar els diferents projectes d'arquitectura pública de Masó durant els anys de la Mancomunitat.

Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona