Masó: Arquitectura pública durant la Mancomunitat

OBRES
Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya, Santa Coloma de Gramenet
Avantprojecte de 1917 (Recinte Torribera, av. Prat de la Riba, 171)

Els projectes de Masó presents a l'exposició són:

Aquí podeu veure plànols, dibuixos i esbossos de Masó que no han entrat a l'exposició.

Amb aquest avantprojecte Masó i el seu company d'estudis Josep M. Pericas van guanyar el concurs convocat per la Mancomunitat de Catalunya per construir una gran clínica per a malalts mentals amb nombrosos edificis en una finca als afores de Santa Coloma de Gramenet. La construcció no va començar fins el 1926, quan a conseqüència de la dictadura Masó no va poder constar oficialment com a autor del projecte, i es va allargar fins el 1936 sota la direcció de Pericas. El conjunt ha sofert molts canvis i alteracions al llarg dels anys, però dos pavellons encara conserven la forma externa original. Totes les obres són de Rafael Masó i Josep M. Pericas, excepte quan s'indica el contrari.

Material complementari a l'exposició

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta de la planta baixa de la casa del director, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 10,5 x 20,5 cm, núm. reg. 9536-10.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del primer pis de la casa del director, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 17,5 x 20,5 cm, núm. reg. 9536-11.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta de la planta baixa de la porteria, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 16,5 x 26 cm, núm. reg. 9536-16.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del primer pis de la porteria, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 16,5 x 26 cm, núm. reg. 9536-17.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de planta del primer pis i alçat de l'edifici d'administració, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 21,5 x 32 cm, núm. reg. 9536-50.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de planta de la planta baixa i alçat de l'edifici d'administració, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 16 x 21,5 cm, núm. reg. 9536-60.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de planta del primer pis i alçat de l'edifici d'administració, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 16,5 x 26 cm, núm. reg. 9536-61.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta de la planta baixa de l'edifici d'administració, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 17,5 x 38 cm, núm. reg. 9536-4.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del primer pis de l'edifici d'administració, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 17,5 x 38 cm, núm. reg. 9536-5.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del segon pis (habitació del conserge) de l'edifici d'administració, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 16,5 x 38 cm, núm. reg. 9536-6.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: esbós de planta i alçat de la policlínica, 1917. Llapis sobre paper, 22 x 32 cm, núm. reg. 9536-65.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de coberta, alçats i planta de la policlínica, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 32 x 22 cm, núm. reg. 9536-66.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: alçat de la policlínica, 1917. Llapis sobre paper, 22,5 x 32 cm, núm. reg. 9536-64.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta de la planta baixa i primera del pavelló de dones tranquil·les de beneficència, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 40 x 42,5 cm, núm. reg. 9536-2.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del pavelló de dones semiagitades pensionades, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 15,5 x 28,5 cm, núm. reg. 9536-8.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: alçat anterior del pavelló de dones agitades de beneficència, c. 1925. Tinta sobre paper, 30,5 x 73,5 cm, núm. reg. 9582-10.

Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: alçat posterior del pavelló d'agitats de beneficència, c. 1925. Tinta sobre paper, 30 x 72,5 cm, núm. reg. 9582-14.

Josep M. Pericas, Clínica mental de la Diputació de Barcelona: plànol general del conjunt, 1929. Reproduït a Josep M. Pericas i Tomàs Busquet, Clínica mental de la Diputación de Barcelona (Barcelona: Casa Provincial de Caritat, 1929).

Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona