Activitats

DIJOUS 8 DE JULIOL - 18 H | Casa Masó

Elles també hi eren. Les dones de la Casa Masó (1830-2015)

Visita guiada a l'exposició sobre la vida d'onze dones de la família Masó que han viscut a la casa del carrer Ballesteries durant els darrers dos-cents anys.

DIJOUS 7 D'OCTUBRE - 19 H | Casa Masó

L'Almanach dels noucentistes: la consolidació d'un moviment

Inauguració de l'exposició amb obres de Picasso, Nonell, Gargallo, Torres Garcia i Sunyer, entre d'altres, per conèixer a fons què va significar la publicació de l'Almanach dels noucentistes…


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona