Català Español English
La Fundació

Missió

La Fundació Rafael Masó és una fundació pública sense ànim de lucre creada el 2006 a partir de la cessió de la Casa Masó a l'Ajuntament de Girona per part dels seus últims propietaris, Narcís-Jordi Aragó Masó i Mercè Huerta Busquets, nebots de l'arquitecte.

A més de gestionar la conservació i la visita a la Casa Masó, la Fundació promou l'estudi, preservació i difusió de l'obra de Masó i del Noucentisme català, i fomenta la conscienciació sobre la importància de l'arquitectura i l'urbanisme per a la societat i les persones. Per això organitza exposicions, publicacions, i activitats educatives per a tots els públics.

Els Estatuts estableixen que les finalitats específiques de la Fundació són:

  • Constituir un centre d'informació per tal de poder acollir i desenvolupar les funcions previstes en la missió fundacional.
  • Impulsar un nucli de recerca que fomenti la col·laboració entre especialistes de les diferents àrees del saber per tal d'afavorir l'intercanvi i la divulgació dels coneixements contemporanis.
  • Impulsar la difusió, en qualsevol suport, d'estudis vinculats a l'arquitectura i l'urbanisme contemporani.
  • Assessorar en la realització d'obres de preservació i de restauració en aquells edificis i construccions que hagin estat projectats per Rafael Masó.
  • Catalogar de manera íntegra, promoure i difondre internacionalment l'obra arquitectònica, artística i cultural de Rafael Masó.
  • Destinar a l'exhibició pública la part que consideri convenient dels béns mobles i de l'immoble seu de la Fundació.
  • Fomentar la recerca entorn de l'obra de Rafael Masó, els seus contemporanis i les característiques socials i culturals de la seva època.
  • Promoure la recuperació i l'estudi de les arts aplicades.