La Casa Masó amb ulls de dona

Recorrerem els espais familiars per recuperar la memòria de dotze dones que, durant els darrers 150 anys, varen viure a la casa.

Dimecres 16 de setembre - 18.00 h / Dijous 19 de novembre - 18.00 h  |  Casa Masó

Descobrirem les seves històries, els seus espais i els objectes que ens han llegat. Visita conduïda per Rosa Maria Gil Tort.

Preu: 10€. Club Girona Cultura, 5€.
Places limitades. Reserva prèvia.


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona