Casa Gispert - Saüch


Data d'inici: 1921

Data de finalització: 1923

Adreça:
Av. Jaume I, 66
17001 Girona

L'any 1921 Rafael Masó construeix aquesta casa unifamiliar en el nou eixample sorgit de l'enderroc del baluard de Santa Clara. En el projecte, de planta baixa i dos pisos, la cantonada es converteix en l'element definidor de la façana, si bé al llarg de les obres es va suprimir la torre que havia de coronar-la. El parament exterior destaca per un tractament de superficies planes i obertures verticals decorades amb ceràmica vidriada.

Altres imatges:

Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona