Català Español English
Educació

La casa on viscVisita educativa a la Casa Masó

Educació primària

L'eix d'aquesta proposta educativa és l'anàlisi d'una casa de principis del segle XX com a espai de vivència i convivència, de relacions humanes, de satisfacció de necessitats bàsiques, en la perspectiva del temps. Els nois i noies tenen ocasió de copsar una manera d'usar els espais domèstics comparant-los amb la casa de cadascú. Així la vivència es converteix en quelcom més personal i quotidià.

La visita es complementa amb una ruta per l'exterior d'altres cases del centre de Girona, molt properes i també projectades per Rafael Masó, tot seguint un material didàctic preparat per a aquest objectiu.

Les característiques de la Casa Masó, de petites dimensions, fan que les visites s'hagin de plantejar en petits grups de pocs alumnes. Això fomenta una relació de molta proximitat amb els estudiants i assegura que les explicacions els arribin perfectament a tots. Per contra, es necessiten més educadors per acompanyar el grup i per evitar un increment important en el preu de la visita, sovint es fa necessària la participació activa dels mestres en una part de la visita. Aquesta col·laboració, que consisteix en fer una ruta de les cases de Rafael Masó més pròximes a la Casa Masó, amb material didàctic preparat pel nostre Servei Educatiu, té el benefici d'ajudar a completar el treball previ o posterior a l'aula, amb un coneixement més complet de l'obra de l'arquitecte.

Objectius

  • Presentar als alumnes la figura de Rafael Masó com a persona i com a professional.
  • Incidir en la relació amb la seva família i des de la quotidianitat a partir de la descoberta de la casa que va construir i a on va viure.
  • Donar a conèixer les diferents facetes d'un arquitecte: disseny d'interiors, mobles, vitralls i la seva relació amb els artesans amb qui treballà.

Informació pràctica

  • Durada: una hora i mitja per sessió (visita a la casa i el Barri Vell de Girona, i taller).
  • Preu de la visita a la casa + Ruta Masó: grup de fins a 30 alumnes, 120 euros; grup d'entre 30 i 60 alumnes, 240 euros.
  • Aquesta activitat pot gaudir d'un ajut Indika, en funció de la disponibilitat del fons concedit. Per a més informació, consulteu el tema amb el servei educatiu.
  • És obligatori que per cada 15 estudiants hi hagi un professor/a o persona adulta designada per l'escola durant la realització de l'activitat. En cas de no disposar dels acompanyants necessaris, caldrà que l'escola contracti els monitors addicionals a través del servei educatiu de la Casa Masó.

Inscripcions

Per a més informació o per formalitzar inscripcions, si us plau envieu-nos un missatge a servei.educatiu@rafaelmaso.org.

Tornar
  • Foto d'una escola visitant la Casa Masó.
Indika, Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona