Notícies

dimarts 20 de novembre de 2018

Nou edificis de Masó proposats per ser declarats BCIN

El Departament de Cultura ha presentat aquest divendres l’estudi ‘Anàlisi i Valoració del patrimoni arquitectònic dels segles XIX i XX a Catalunya’, que proposa una llista de 438 edificis d’arreu de Catalunya construïts entre el 1850 i finals del segle XX que han de ser protegits com a béns culturals per les administracions públiques.

Dels edificis seleccionats, nou són de Rafael Masó, que en aquests moments encara no té cap edifici declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Es tracta d’un informe obert que s’anirà completant. De les 438 obres, 152 són de Barcelona ciutat, 89 de la resta de la demarcació barcelonina, 63 de la demarcació de Tarragona, 50 de Lleida i 84 de Girona.

L’estudi té com a objectiu seleccionar aquelles obres arquitectòniques més significatives per a ser considerades arquitectura d’autor i arribar a conèixer si la protecció que tenen actualment, tant des del punt de vista del patrimoni arquitectònic com des del punt de vista urbanístic, és l’adequada o si cal reforçar-la, modificar-la o, segons el cas, proposar la seva incorporació en l’inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya i protegir, si s’escau, com a Bé Cultural d’Interès Nacional o Bé Cultural d’Interès Local.

Consulta el document “Anàlisi i valoració del patrimoni arquitectònic dels segles XIX i XX a Catalunya: Valoració dels resultats” [PDF]

Nou edificis de Masó proposats per ser declarats BCIN

Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona