Notícies

dijous 22 d'octubre de 2020

L'Arxiu Històric del COAC rep el plànol de la planta de la Clínica dissenyada per Rafael Masó i Josep M. Pericas

Els nets de Josep M. Pericas han fet donació de l'obra, de grans dimensions, que aquest any es va poder veure a l'exposició sobre Pericas a la Casa Masó


La donació efectuada per Enric Pericas Bosch i Josep Maria Claparols Pericas, néts de l’arquitecte Josep Maria Pericas Morros, consisteix en la planta d'emplaçament, una obra de gran format (192 x 132 cm), i la correspondència i anotacions referents a l'avantprojecte de la Clínica d'Observació i Hospital per al Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet, un concurs que Masó i Pericas varen guanyar el 1917. Aquesta documentació serà un complement excepcional a la resta de documents i plànols de l'avantprojecte de la Clínica que ja formen part del Fons Rafael Masó de l'Arxiu Històric del COAC a Girona.

El projecte de la Clínica d'Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet s’inicià amb l’avantprojecte pel concurs convocat per la Mancomunitat de Catalunya per construir una gran clínica per a malalts mentals amb nombrosos edificis a la finca Torribera, als afores de Santa Coloma de Gramenet. La construcció no va començar fins al 1926, quan a conseqüència de la dictadura Masó no va poder constar oficialment com a autor del projecte, i es va allargar fins al 1936 sota la direcció de Pericas. El conjunt ha sofert molts canvis i alteracions al llarg dels anys, però dos pavellons encara conserven la forma externa original.


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona