Notícies

divendres 3 de juny de 2022

Murgades publica els seus "Escrits sobre Noucentisme"

El catedràtic de la UB aplega en un volum els textos dedicats a l'estudi del Noucentisme escrits al llarg de més de quaranta anys.


Aquesta obra és el resultat de la dedicació de Josep Murgades a l’estudi del Noucentisme al llarg de més de quaranta anys, en el marc d’un seguit d’avinenteses professionals. És també una contribució a la comprensió crítica del tercer gran moviment cultural i polític que va configurar la Catalunya contemporània, al marge de les fílies i les fòbies que, ara com llavors, indefectiblement suscita. Els vint-i-cinc escrits que aplega aquest volum, amb independència de la seva cronologia, s’agrupen en cinc apartats: definicions i valoracions; context històric; ideologia i pràctica literària; Noucentisme i cànon, i antinoucentisme. En paraules de Goethe, del que es tracta, doncs, és d’investigar el que ha estat i el que és, no el que plau o desplau.

El volum, de més de 500 pàgines, ha estat publicat per Edicions de la Universitat de Barcelona.

Josep Murgades (Reus, 1951), catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, ha estat editor filològic d'obres d'Eugeni d'Ors i de Pompeu Fabra i és considerat un dels màxims especialistes en l'estudi del Noucentisme.


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona